Xarxa d’habitatges d’inserció i allotjaments d’acollida

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya desenvolupa i manté la Xarxa d'habitatges d'inserció i allotjaments d’acollida i dóna suport econòmic a les entitats que gestionen habitatges tutelats per a col·lectius amb risc d'exclusió, segons el Decret 13/2010 del Pla per al dret a l'habitatge 2009-2012.

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya gestiona els fons corresponents als ajuts que reben les entitats per poder mantenir les llars que fan tasques socials.

La Xarxa s'adreça a les entitats sense ànim de lucre que tenen com a finalitat atendre la necessitat d'habitatge de persones en situació de risc d'exclusió i que necessiten una tutela o un seguiment especial. També poden sol·licitar aquests ajuts els serveis socials municipals que gestionen directament habitatges tutelats.

Les entitats que vulguin formar part de la Xarxa han de sol·licitar la seva admissió, sempre que compleixin els requisits següents:

  •     Ser una entitat sense ànim de lucre, constituïda legalment  i inscrita en el registre corresponent.
  •     Tenir com a finalitat social atendre la necessitat d'habitatge de persones en situació de risc d'exclusió social.
  •     Que els seus usuaris i usuàries pertanyin als col·lectius en alt risc d'exclusió que preveu el Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012.
  •     Ser una entitat amb més de tres anys d'experiència en gestió d'habitatges tutelats o que proposi un projecte innovador en l’àmbit de la necessitat social.
  •     Complir els requisits legals comptables i de transparència en la rendició de comptes.
  •     Ser de l’àmbit geogràfic de Catalunya.

Les entitats han d’enviar la sol·licitud aquí i fer constar: nom, CIF, adreça completa, telèfon, fax, correu electrònic, número d’habitatges a incloure a la xarxa i col·lectius que atén. A principis d’any, s’incorporen les noves entitats o els pisos d’entitats que ja són membres de la Xarxa.

Data d'actualització: 11/03/2016