Cita prèvia atenció telefònica

Per a informació sobre ajuts i subvencions de lloguer, prestacions urgents, ajuts a la rehabilitació d'edificis i d'habitatges, cèdules d’habitabilitat i inspecció tècnica d’edificis, cal que truqueu al telèfon 012, d’atenció ciutadana.

Per a informació i gestions d’Habitatge de la ciutat de Barcelona, cal que us adreceu a les oficines del Consorci de l’Habitatge de Barcelona (registre de sol·licitants d’habitatge protegit, ajuts al lloguer, prestacions urgents, ajuts a la rehabilitació d’edificis i d’habitatges, cèdules d’habitabilitat).

Per a la resta de qüestions, podeu demanar una cita prèvia telefònica.

Aquestes cites s’atendran per via telefònica, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.  

És molt important omplir totes les dades que us demanen per poder contactar amb vosaltres. 

En cas que només sigui possible realitzar la tramitació de manera presencial, a la mateixa trucada us donaran dia i hora per ser atès presencialment.

Podeu demanar una cita telefònica per als següents temes fent clic a l’enllaç corresponent:

 

Agents immobiliaris

Expedients de denúncies o sancionadors

Informació i registre de documentació

Deute hipotecari


 Habitatges de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Habitatges de protecció oficial

Data d'actualització: 17/02/2022