Cita prèvia atenció telefònica

Per a informació sobre ajuts i subvencions de lloguer, prestacions urgents, ajuts a la rehabilitació d'edificis i d'habitatges, cèdules d’habitabilitat i inspecció tècnica d’edificis, cal que truqueu al telèfon 012, d’atenció ciutadana.

Per a informació i gestions d’Habitatge de la ciutat de Barcelona, cal que us adreceu a les oficines del Consorci de l’Habitatge de Barcelona (registre de sol·licitants d’habitatge protegit, ajuts al lloguer, prestacions urgents, ajuts a la rehabilitació d’edificis i d’habitatges, cèdules d’habitabilitat).

Per a la resta de qüestions, podeu demanar una cita prèvia telefònica.

Aquestes cites s’atendran per via telefònica, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.  

És molt important omplir totes les dades que us demanen per poder contactar amb vosaltres. 

En cas que només sigui possible realitzar la tramitació de manera presencial, a la mateixa trucada us donaran dia i hora per ser atès presencialment.

Podeu demanar la cita prèvia d’atenció telefònica en aquest enllaç.


 

Data d'actualització: 19/03/2021