Registre d'Agents Immobiliaris

El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya és de caràcter obligatori i té com a objectiu afavorir la transparència i garantir la protecció de les persones usuàries en matèria d'habitatge. Garanteix a la ciutadania que l'agent immobiliari està capacitat per donar un servei eficient i de qualitat, ja que certifica que té la formació acadèmica adequada, l’experiència en l'àmbit en què es desenvolupa i solvència econòmica.

El Registre d’agents immobiliaris té la base jurídica en  la  Llei 18/2007 del dret a l'habitatge i en  el  Decret 12/2010, pel qual es regulen els requisits per exercir l'activitat d'agent immobiliari i es crea el Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya.

A les persones físiques o jurídiques que vulguin exercir d'Agents Immobilaris establerts a Catalunya s'hauran d' inscriure en el Registre.

Data d'actualització: 19/12/2022