Aquesta clàusula garanteix la responsabilitat social corporativa en la contractació d'obra pública i des de l’Agència es duu a terme amb el programa “Posa't a punt” que té com a finalitat la lluita contra l'exclusió social a través de processos d'inserció laboral que possibiliten la integració social i econòmica dels col•lectius més vulnerables.

  • Com funciona?

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, sempre que el tipus d'obra ho permeti, reserva llocs de treball d'inserció amb l'objectiu de facilitar l'accés al món laboral a persones amb dificultats, en totes les obres que licita.

Aquestes reserves es cobreixen gràcies a la col·laboració amb les entitats municipals i/o altres entitats dedicades a la inserció laboral, proposant el personal amb un grau de formació professional adequat.

Aquest programa està enfocat, sobretot, a un sector molt determinat de l'economia (construcció), però no es descarta la possibilitat d'adaptar-lo a d'altres sectors, ja que el mecanisme és simple i senzill, només necessita la voluntat política d'encabir-lo en altres contractacions públiques i serveis.

  • Entitats que la componen:
CIRE (Centre d'iniciatives per a la reinserció)
AJUNTAMENT DE BERGA (servei ocupa't)
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS (Centre El Molí)
INFANTS DEL RAVAL
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ (Centre La Parerera)
AJUNTAMENT DE TERRASSA (Centre Foment de Terrassa)
AV DE LA TRINITAT NOVA
ASSOCIACIÓ RAUXA
COOPERATIVA RAUXA, SCCL
FUNDACIÓ PRIVADA ÈXIT
AJUNTAMENT DE GRANOLLERS (Centre Granollers Mercat)
AJUNTAMENT DE MANRESA (Centre CIO)
AJUNTAMENT DE SABADELL (Centre Vapor Llonch, SL)
Data d'actualització: 26/04/2016