Consta és un registre d’empreses de la construcció impulsat per la Fundació Privada per a l’Ordenació del Sector de la Construcció a Catalunya. Els promotors d’aquesta iniciativa i integrants d’aquesta fundació sense ànim de lucre són el Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques i la Cambra Oficial de Contractistes d’Obres de Catalunya.

Ambdues institucions agrupen les empreses dedicades a la construcció, reforma, manteniment i rehabilitació d’habitatges a Catalunya. Aquestes empreses tenen en comú la voluntat de ser reconegudes en el mercat per fer bé la seva feina i assumir les responsabilitats en matèria tècnica, civil, fiscal i laboral. És a dir, per la seva professionalitat.

El segell Consta està gestionat per un òrgan de certificació externa, APPLUS, responsable d’acreditar i validar a totes les empreses que desitgin tenir-lo.

Consta té per objectiu donar visibilitat a aquelles empreses i autònoms que fan una aposta clara per valors com la formació del personal, qualitat, atenció al client, transparència, responsabilitat, la prevenció de riscos o l’atenció diligent de tot tipus de queixes o reclamacions realitzades pels clients.

Compta amb l'aval de la Generalitat de Catalunya i amb el compromís de difusió de la Secretaria de l'Agenda Urbana i Territori i de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

L’Ajuntament de Barcelona accepta el certificat Consta com un mitjà d’acreditació de la solvència de les empreses.

 

Enllaços d'interès:

 

 

Data d'actualització: 14/01/2020