Introducció

Durant els darrers 20 anys, ADIGSA ha realitzat operacions d’urbanització, rehabilitació d’envolvents i instal·lacions en més de 200 barris d’arreu de Catalunya.
Per la seva part, l’ICTA ha desenvolupat indicadors teòrics de barri, però li falta comprovar la seva aplicabilitat pràctica d’aquests. El treball conjunt d’ambdós és el punt de partida d’aquest projecte, en el qual es testaran un conjunt d’indicadors de barris en un d’habitatge social gestionat per ADIGSA.
La no disponibilitat de dades específiques sobre quina és la situació ambiental dels barris d’habitatge social a Catalunya i la necessitat de treballar vers el desenvolupament sostenible de sistemes urbans implica la necessitat de realitzar estudis en el marc de l’ecologia de serveis per detectar quines són les accions de millora ambiental d’aquests barris.
Existeixen una sèrie de variables que faciliten la realització d’un projecte en ecologia de serveis en aquests sistemes gestionats per ADIGSA, entre els quals destacaríem:

  • Existència d’un únic operador, el qual suposa avantatges operatius respecte a altres barris convencionals on hi ha multitud d’operadors.
  • Actuacions prèvies i polítiques ambientals per part d’ADIGSA en l’àmbit de la Construcció sostenible desenvolupades en el marc del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

El pressupost total per desenvolupar aquest projecte és de 111.300€ (IVA inclòs).