DADES ESPECÍFIQUES

Municipi: Barcelona
Promoció: el Carmel- zona verda
Referència: el Carmel- zona verda
Adreça: C. Bernat Bransi, 25-29
Superfície construïda: 75,40
  Fitxa

DADES ECONÒMIQUES

 

 

 

VENDA

ARRENDAMENT

NÚM. LOCAL

ADREÇA

SUP.  m²

PREU    TIPUS *

FIANÇA (5%)

RENDA MENSUAL TIPUS *

FIANÇA      (2 MESOS)

1

C. Bernat Bransi, 25-29

75,40

83.392 €

4.169,60 €

460 €

920 €

IVA no inclòs en els preus

PLÀNOL DEL LOCAL

FOTOGRAFIA DE LA FAÇANA

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, realitza els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que puguin aparèixer en aquest lloc web.
L’Agència, no garanteix l’exactitud ni l’actualització de la informació que es pugui obtenir, la qual podrà modificada sense previ avís.
L’Agencia, no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc.
Totes les informacions contingudes tenen únicament caràcter informatiu. La informació que s’ofereix no es necessàriament exhaustiva, complerta, exacta i/o actualitzada. En el cas de convocatòries no es garanteix la reproducció exacta del text adoptat oficialment , el qual es podrà consultar a les normes especifiques de la convocatòria.
Data d'actualització: 03/07/2018