Què cal fer si tinc un sinistre al meu habitatge gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya?

Torna

Si vols comunicar un sinistre del teu habitatge protegit, pots fer-ho directament per qualsevol d'aquestes vies:

•    Per correu electrònic: ahc.sinistres@gencat.cat
•    En cas d’urgència, fora d’horari d’oficina , directament amb la companyia d’assegurances CASER: 902.108.040
     (s’entén com urgència un incendi o fuita d’aigua important)


Si vols comunicar un sinistre del teu habitatge gestionat per una Borsa d’Habitatge o Consell Comarcal, pots fer-ho directament per qualsevol d’aquestes vies:

•    En horari d’oficina, a través dels telèfons de la Borsa d’Habitatge o Consell Comarcal on vas signar el contracte de lloguer.
•    En cas d’urgència, fora d’horari d’oficina, directament amb la companyia d’assegurances CASER: 902.108.040
     (s’entén com urgència incendi o fuita d’aigua important)

Data d'actualització: 05/03/2020