Què cal fer si tinc un sinistre o vull comunicar una incidència de manteniment al meu habitatge gestionat per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya?

Torna

 

Si vols comunicar un sinistre (trencament de vidres, mampares de bany, vitroceràmica, marbres i pisa sanitària) del teu habitatge protegit, pots fer-ho directament per qualsevol d'aquestes vies:

  • Per correu electrònic: ahc.sinistres@gencat.cat

  • En cas d’urgència*, fora d’horari d’oficina, directament amb la companyia d’assegurances CASER: 91.590.96.84 (telèfon gratuït) indicant el número de pòlissa 95.689.206 (prenedor Agencia de l'Habitatge)

            *(Una urgència és un incendi o fuita d’aigua important)


Si vols comunicar un sinistre del teu habitatge gestionat per una Borsa d’Habitatge o Consell Comarcal, pots fer-ho directament per qualsevol d’aquestes vies:

  • En horari d’oficina, a través dels telèfons de la Borsa d’Habitatge o Consell Comarcal on vas signar el contracte de lloguer.

  • En cas d’urgència*, fora d’horari d’oficina , directament amb la companyia d’assegurances CASER: 91.590.96.84 (telèfon gratuït) indicant el número de pòlissa 95.689.206 (prenedor Agencia de l'Habitatge)

         *(Una urgència és un incendi o fuita d’aigua important)

 

Si per contra, el que vols comunicar és una incidència de manteniment del teu habitatge protegit (problemes elèctrics, problemes amb la instal·lació d'aigua, problemes amb l'escalfador/acumulador), ho has de fer:

 

Data d'actualització: 07/03/2024