04-04-2023 | 14:03

Avui s’ha signat un conveni entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i  l‘Agència Catalana del Consum per establir el marc de col·laboració entre les dues entitats a la plataforma Mediem

Foto de la signatura, avui a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

La directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Sílvia Grau i Fontanals, del Departament de Territori, i el director de l’Agència Catalana del Consum, Albert Melià Roset, del Departament d’Empresa i Treball, han signat avui el conveni d’adhesió de Consum a la Plataforma Mediem, que impulsa la mediació en l’àmbit de l’habitatge. Des de la seva posada en funcionament, el gener de 2020, 31 entitats ja s’han sumat a aquesta iniciativa.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha apostat per la mediació des de l’any 2010, quan va posar en marxa el servei Ofideute, que ofereix assessorament i mediació gratuïts davant dels problemes de la ciutadania per fer front al pagament dels préstecs i crèdits hipotecaris o al pagament del lloguer, així com amb les relacions amb Consum en matèria d’habitatge.

Així mateix, i des del 2020, es reforça aquesta línia de treball amb la plataforma virtual MEDIEM, una xarxa de serveis de mediació en l’àmbit de l’habitatge de la qual es beneficien els professionals de la mediació de les diverses administracions, universitats, col·legis professionals i entitats del tercer sector social, així com entitats que col·laboren amb el servei Ofideute. L’objectiu principal és que els i les professionals d’aquests serveis de mediació disposin dels millors recursos per resoldre les situacions problemàtiques relacionades amb l’habitatge amb les qual es troben, ja que la mediació aporta solucions més ràpides, econòmiques i menys estressants per a les famílies. 

MEDIEM facilita als seus membres un fòrum obert al debat, la possibilitat de fer consultes individualitzades i suport als serveis i a les entitats de mediació en l’àmbit de l’habitatge. L’adhesió dels col·legis professionals, de les entitats del tercer sector social i de les universitats permet sumar el seu bagatge professional i d’investigació a aquests recursos. 

Actualment ja són 31 les entitats adherides a la plataforma MEDIEM.