Si ets llogater d’un gran tenidor i tens dificultats per pagar el lloguer, tens fins el 31 de gener de 2021 per demanar un ajornament o reducció de la quota.

També pots sol·licitar en una de les entitats financeres adherides al programa d'avals ICO un microcrèdit a tipus d'interés 0% i sense despeses pel pagament de fins sis mensualitats del lloguer i un màxim de 5.400 euros. Sobre aquest crèdit, vegeu aquí

També podràs sol·licitar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya un ajut al pagament del lloguer o per al pagament del crèdit ICO. Consulta les bases de la convocatòria i tramita el teu ajut.

D'acord amb la Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig, es suspenen, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d'aquests ajuts, fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.

Atesa la situació derivada del COVID-19, el funcionament ordinari de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es veu temporalment alterat.

Per demanar cita prèvia a les oficines Barcelona, Girona, Tarragona i Terres de l'Ebre, pots clicar aquí.

Per demanar cita prèvia d'atenció telefònica, pots clicar aquí.

Per qüestions inajornables o urgents, podeu  adreçar-vos al següent correu electrònic: agenciahabitatge@gencat.cat.

Data d'actualització: 26/10/2020