Mesures de protecció a les famílies per a minimitzar el efectes de la crisi provocada per la pandèmia en l’àmbit de l’habitatge:

Es suspenen fins el  30 de juny de 2023 els desnonaments i els llançaments de les famílies arrendatàries vulnerables sense alternativa habitacional. Vegeu aquí

Es prorroga la compensació econòmica als arrendadors afectats per la suspensió extraordinària dels llançaments de les famílies vulnerables fins el 30 de juny de 2023. Aquesta petició es pot sol·licitar fins el 31 de juliol de 2023.  


Es prorroga la moratòria extraordinària dels contractes de lloguer de 6 mesos amb les mateixes condicions del contracte en vigor fins el 30 de juny de 2023. Vegeu aquí

Es prorroga la limitació de l'actualització de la renda dels contractes de lloguer sense que puguin excedir de l'Índex de garantia de competitivitat fins el 31 de desembre de 2023. 

 

 

Per demanar cita prèvia a les oficines Barcelona, Girona, Tarragona i Terres de l'Ebre, pots clicar aquí.

Per demanar cita prèvia d'atenció telefònica, pots clicar aquí.

Per qüestions inajornables o urgents, podeu  adreçar-vos al següent correu electrònic: agenciahabitatge@gencat.cat.

Data d'actualització: 15/03/2023