Mesures de protecció a les famílies per a minimitzar el efectes de la pandèmia en l’àmbit de l’habitatge:

Es suspenen fins el 9 de maig (finalització de l’estat d’alarma) els desnonaments i els llançaments de les famílies arrendatàries vulnerables sense alternativa habitacional. Vegeu aquí

Si ets llogater d’un gran tenidor i tens dificultats per pagar el lloguer, tens fins el 9 de maig (finalització de l’estat d’alarma) per demanar una moratòria del pagament de la renda del lloguer. Vegeu aquí

Si tens dificultats per pagar la renda del crèdit hipotecari, pots sol·licitar a la teva entitat financera, fins el 30 de març, una moratòria del seu pagament. Vegeu aquí

També pots sol·licitar fins el 31 de maig en una de les entitats financeres adherides al programa d'avals ICO un microcrèdit a tipus d'interès 0% i sense despeses pel pagament de fins sis mensualitats del lloguer i un màxim de 5.400 euros. Sobre aquest crèdit, vegeu aquí

També podràs sol·licitar a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya un ajut al pagament del lloguer COVID-19 (suspesa la presentació de sol·licituds fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds d’acord a la Resolució TES/1199/2020, de 29 de maig) o per al pagament del crèdit ICO. Vegeu aquí

 

Atesa la situació derivada del COVID-19, el funcionament ordinari de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es veu temporalment alterat.

Per demanar cita prèvia a les oficines Barcelona, Girona, Tarragona i Terres de l'Ebre, pots clicar aquí.

Per demanar cita prèvia d'atenció telefònica, pots clicar aquí.

Per qüestions inajornables o urgents, podeu  adreçar-vos al següent correu electrònic: agenciahabitatge@gencat.cat.

Data d'actualització: 07/04/2021