Atesa la situació derivada del COVID-19, el funcionament ordinari de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya es veu temporalment alterat.

Per qüestions inajornables o urgents, podeu  adreçar-vos al següent correu electrònic: agenciahabitatge@gencat.cat.

Data d'actualització: 06/04/2020