Per consultes o reclamacions dirigeix-te al servei Ofideute, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a l’adreça electrònica ofideute@gencat.cat

Data d'actualització: 27/05/2021