Quan l’arrendador és un gran tenidor d'habitatges, l’inquilí en situació de vulnerabilitat pot presentar una sol·licitud de moratòria fins a la finalització de l'estat d'alarma, el 9 de maig de 2021 (declarat pel RD 926/2020, de 25 d'octubre, prorrogat per RD 956/2020, de 3 de novembre).

En què consisteix la moratòria:
Les mensualitats que lloguer que no es paguen s’ajornen a partir de la següent mensualitat que tocaria pagar, mitjançant el fraccionament de les quotes durant almenys 3 anys, a comptar des que se superi l'estat d'alarma. L’inquilí no pagarà cap tipus d’interès per aquesta moratòria.

Excepció de no aplicació d'aquesta mesura: 
Si s'hagués aconseguit ja amb caràcter voluntari per acord entre arrendador i arrendatari.

 

Model de sol·licitud de moratòria del pagament del lloguer gran tenidor.

 

Normativa aplicable:

Article Art. 4 RDL 11/2020, modificat per RDL 2/202.

Per consultes o assessorament us podeu adreçar al servei d’Ofideute, a través del correu ofideute@gencat.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Data d'actualització: 07/04/2021