Atenent a la situació excepcional provocada per la pandèmia del COVID-19, que ha obligat a decretar l’Estat d’alarma i aconsellar el confinament de tota la població que no treballi en els sectors essencials, des del dia 2 d’abril és en vigor el Reial Decret Llei 11/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19.

Aquesta norma, i les successives modificacions estableixen:

  1. Una pròrroga obligatòria de sis mesos de la vigència dels contractes de lloguer que finalitzen durant l'estat d'alarma (9 de maig de 2021). Model de document
  2. Que l’arrendatari té dret a una moratòria del pagament de la renda de lloguer, sempre que l’arrendador siguin gran tenidor d'habitatge, fins a la finalització de l'estat d'alarma (9 de maig de 2021). Model de document

 

Data d'actualització: 16/02/2021