En data 11 d’abril del 2020 s’ha publicat la Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19.

La Generalitat farà pública les condicions d’accés als ajuts al lloguer, disposats en aquest ordre, tant aviat com l’Estat aporti el pressupost econòmic per fer-lo viable, i hagi posat en funcionament i a disposició dels llogaters els ajuts transitoris de finançament, anomenats microcrèdits, que està elaborant el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, mitjançant acord amb l’Institut de Crédito Oficial (ICO).

 

Data d'actualització: 21/04/2020