Per consultes o reclamacions sobre la tramitació de la moratòria de préstecs o crèdits hipotecaris podeu adreçar-vos al servei Ofideute, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, a través de l'adreça electrònica ofideute@gencat.cat

Data d'actualització: 11/08/2021