S’amplia el periode d’aplicació de la pòrroga extraordinària de 6 mesos per  als contractes de lloguer amb periode de venciment previst entre el 9 d'agost i el 31 d'octubre de 2021.

 

Procediment per a sol·licitar aquesta pròrroga:
L’arrendatari ha de sol·licitar la pròrroga a l’arrendador i aquest l’haurà d'acceptar, tret que mútuament hagin acordat voluntàriament altres termes o condicions del contracte.

Contractes de lloguer que es poden acollir a aquesta mesura:
Els posteriors a l'1 de gener de 1995 regits per la LAU 29/94, quan es produeixi el venciment dins del període de pròrroga obligatòria previst en l'article 9.1 o el període de pròrroga tàcita previst en l'article 10.1.

Normativa aplicable

  • Article 2 RDL 11/2020, modificat pel RDL 8/2021 i posterioment pel RDL 16/2021

 

Per consultes o assessorament us podeu adreçar al servei d’Ofideute, a través del correu ofideute@gencat.cat de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
 

Data d'actualització: 09/08/2021