El Govern de la Generalitat  ha resolt establir una moratòria en el pagament del lloguer per a tots els arrendataris d’habitatges i locals comercials, que siguin persones físiques o jurídiques, administrats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. També estan incloses en aquesta mesura les quotes d’amortització del preu ajornat per la venda d’habitatges dels processos de remodelació de barris. 

Amb aquesta actuació es vol  protegir les famílies amb menys recursos davant la situació d’excepcionalitat i emergència provocada per la pandèmia del coronavirus.
Se suspèn la facturació corresponent al mes d’abril dels contractes de lloguer inclosos en aquesta mesura. 

Les rendes no satisfetes mentre duri la moratòria, es facturaran de manera prorratejada durant 12 mesos, en els successius rebuts mensuals una vegada acabada la situació d’excepcionalitat. No obstant, si l’arrendatari o propietari així ho sol·licita, les rendes i quotes no satisfetes es podran abonar d’un sol cop.

Els arrendataris que considerin que no es troben en aquesta situació de vulnerabilitat econòmica i vulguin continuar pagant les seves quotes de lloguer de manera habitual han d’omplir el formulari que trobaran en el següent enllaç (http://agenciahabitatge.gencat.cat/renuncia). Rebran un correu automàtic confirmant l’enviament i continuaran pagant les quotes cada mes. 

Aquesta moratòria s’allargarà mentre duri la situació d’excepcionalitat.

 

Data d'actualització: 09/04/2020