Catàleg de Serveis

Recursos, serveis, ajuts… tot allò que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya posa a disposició de la ciutadania.

Cartes de Serveis

La carta de serveis és el document pel qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya informa a la ciutadania sobre els serveis que presta i quins són els compromisos de compliment que adquireix respecte d’aquests serveis. També informa sobre els drets que tenen els usuaris i les formes d’accedir a l’organització.

Perfil del contractant

És la Plataforma que es configura com un portal únic global i integrat per a la difusió de la informació de l'activitat contractual de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i dels ens i empreses que integren el seu sector públic.