06/06/2018 - L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, sòcia del Projecte Europeu Plug-N-Harvest, acull la tercera reunió de socis

L'Agència està fent una prova pilot en una promoció de Sant Quirze del Vallès

 

El Projecte Plug-N-Harvest forma part del Programa Marc Europeu de Recerca i Innovació H2020. És un projecte de més de 4 anys orientat  a avançar en la integració i optimització dels serveis energètics en edificis i districtes.  


El consorci del projecte està format per tretze socis de cinc països europeus (Grècia, Alemanya, Anglaterra, Espanya i Romania) entre els quals hi ha involucrats 3 centres de recerca, 3 industries, 4 petites i mitjanes empreses i 3 gestors d’habitatges públics.  


L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, participa en aquest projecte a través d’Acció Exterior i del Departament Tècnic. La seva funció és fer l’anàlisi tècnic amb el consorci del Plug-and-Harvest per aplicar-lo a la rehabilitació energètica d’un edifici demostratiu. 


Actualment s’està treballant per analitzar les exigències i enginyeria de la proposta i adaptar-la  a les condicions dels edificis pilot, el desenvolupament del prototip de la façana i el disseny del sistema de control i gestió de la tecnologia. 


La promoció escollida per integrar aquesta solució a Catalunya és propietat d’Incasol i està ubicada a la Ronda Arraona 29-31 a Sant Quirze del Vallès. L’edifici construït l’any 2003 està dotat de 30 pisos distribuïts en 3 blocs que comparteixen el passadís de distribució i entrada als habitatges. Els blocs tenen planta baixa i 3 plantes. 


La promoció consta de 26 apartaments amb sala-cuina, bany i una habitació  (44,10m2 a 48,51 m2) i 4 apartaments amb sala-cuina, bany  i 2 habitacions (59,80m2). Hi ha un local de planta baixa en el bloc orientat sud-nord de 84,15m2. S
La solució actual de part de les façanes amb acabat de plaques prefabricades facilita la integració de la nova solució innovadora de l’envolupant tèrmica que proposa el consorci. 


Plug-and-Harvest forma part de la cartera de projectes de l’Agència. 


Trobareu informació addicional a l’adreça web http://www.plug-n-harvest.eu/  

 

 


 

 

21/03/2018 - III Assemblea general de membres del projecte Europeu 4RinEU a Barcelona

 

El mes de març del 2018 ha tingut lloc  a Barcelona  la III  Assemblea General del projecte Europeu 4RinEU en el qual l'Agència de l'Habitatge de Catalunya hi participa a través d’Acció Exterior i de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge. 
El gerent de l'Agència,, ha presentat aquest matí l'activitat  que desenvolupa l'Agència de l'Habitatge de Catalunya als participants en aquesta assemblea. 


El Projecte 4RinEU forma part del Programa Marc Europeu de Recerca i Innovació H2020. Està orientat a promoure una tecnologia pionera, fiable i sòlida per implementar models de negoci per la renovació energètica profunda en els edificis residencials propis dels països de la Unió Europea. 
El consorci del projecte està format per tretze socis de sis països europeus entre els quals hi ha  empreses de serveis, constructores, organismes d’investigació i empreses gestores d’habitatge social. 


L’Agència  participa en aquest projecte fent l’anàlisi tècnica de  la rehabilitació energètica d’un edifici demostratiu situat al carrer Alsamoara de Lleida i constitueix la continuïtat i millora del mètode  desenvolupat al projecte RELS i un nou aprenentatge d’innovació i fórmules de finançament.  4RinEU forma part de la cartera de projectes de l’Agència.  


Trobareu informació addicional a l’adreça web http://4rineu.eu/ 

 

 

 


 

22/05/2017 - L’Agència de l’Habitatge de Catalunya participa en el Projecte Europeu 4RinEU

Utilitza tecnologies innovadores per a rehabilitar un edifici pilot ubicat a Lleida 

Promoció del carrer Alsamora de Lleida

 

El Projecte 4RinEU forma part del Programa Marc Europeu de Recerca i Innovació H2020. Està orientat a promoure una tecnologia pionera, fiable i sòlida per implementar models de negoci per la renovació energètica profunda en els edificis residencials propis dels països de la Unió Europea. 


El consorci del projecte està format per tretze socis de sis països europeus entre els quals hi ha  empreses de serveis, constructores, organismes d’investigació i empreses gestores d’habitatge social. 


L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, participa en aquest projecte a través d’Acció Exterior i de la Direcció de Qualitat de l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge. La seva funció és fer l’anàlisi tècnic amb el consorci del 4RinEU per aplicar-lo a la rehabilitació energètica d’un edifici demostratiu. 


La promoció escollida per aplicar aquestes innovacions és la ubicada al carrer Alsamora, 6 de Lleida. L’edifici està dotat de 23 pisos distribuïts en 4 plantes. La promoció consta de 16 apartaments amb sala-cuina, bany i 2 habitacions (49m2) i 7 apartaments amb sala-cuina, bany  i 1 habitació (42m2). Els semisoterrani és un local que utilitza l’ajuntament. 


Com a primera tasca s’està implementant la metodologia específica de renovació en els projectes de demostració. Per l’Agència constitueix la continuïtat i millora del mètode  desenvolupat al projecte RELS i un nou aprenentatge d’innovació i fórmules de finançament.  4RinEU forma part de la cartera de projectes de l’Agència.  


Trobareu informació addicional a l’adreça web http://4rineu.eu/ 

 

 


 

 

Diplomàcia Econòmica

Missió Tunísia: Actualment estan en funcionament els plans de treball de la missió amb Tunísia (SEACNVS i Medcities) fruit de l’anterior conveni  Conveni 2013 . També estem treballant  per a desenvolupar els continguts dels nous convenis signats el maig  de 2015 amb el Ministère de l’Equipement, de l’Aménagement de Territoire et du Développement Durable de Tunísia,  la SEPTS Société d’Études et de Promotion de Tunis Sud  i el Departament de Territori i Sostenibilitat.

Congrés Mundial SB14:  L’octubre del 2014 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya va participar i liderar l’àmbit mediterrani a través de diferents projectes europeus en  aquest congrés mundial de construcció sostenible que té per objectius la satisfacció de la demanda d’habitatge de la població mundial, la reducció de l’empremta ecològica per aconseguir-ho i la promoció d’un model d’activitat econòmica solvent, sostenible i generador d’ocupació de qualitat.

 

 


 

Perfil propi a Europa

Projecte RELS:   El projecte de cooperació transfronterera RELS va aprofitar l’entorn del congrés SB14 per explicar el seu estat financer i fer un seguiment de les activitats en curs i els propers passos previstos, sobretot en les activitats de formació i capitalització.  
També va organitzar una sessió on es va debatre sobre la següent qüestió:  A quins desafiaments s’enfronta la metodologia de renovació d’edificis d’habitatges del RELS?


L’Agència de l’Habitatge inicia obres per millorar l’eficiència energètica d’habitatges amb protecció oficial a Taradell i  c/Sant Adrià (Barcelona) dins del marc del projecte RELS.

Horizon 2020: L’Agència de l’Habitatge de Catalunya analitza les convocatòries i participa en propostes de projectes en el programa marc d’investigació i d’innovació de la UE, Horizon 2020.

Altres: Fruit de la capitalització dels projectes ENPI,  RELS i DIDSOLIT - PB,  la seu de l’AHC inicia les obres de plaques fotovoltaiques com a part del conveni de col·laboració entre l’AHC i  l’UAB/BEG.

L’Acció Exterior de l’AHC està treballant amb socis de la xarxa REHABITAT per a presentar una proposta dins el programa Interreg Sudoe.

 

 

 


 


Cooperació al desenvolupament

Evaluating and monitoring progress in cities:

Actualment,  l’Agència de l’Habitatge treballa en conjunció amb altres socis en la proposta del programa de finançament UPFI, en què el seu rol es centrarà en col·laborar en la identificació i definició d’indicadors i la seva verificació posterior en projectes pilot.

 


7/05/2015 - L'Agència de l'Habitatge de Catalunya rehabilita les façanes de Can Jofresa de Terrassa

Les obres es faran a la torre 3 situada al carrer de Montblanc

                        Torre 3 Can Jofresa

 

Avui s’han iniciat les obres de rehabilitació de les façanes del carrer de Montblanc 3 del barri de Can Jofresa de Terrassa (Vallès Occidental). Les obres consisteixen a aïllar les façanes per injecció exterior de la torre 3 d’aquest barri, que té un total de 60 habitatges.

 


1/07/2015 - L'Agència de l'Habitatge de Catalunya rehabilita les façanes de Can Jofresa de Terrassa

Les obres es faran a la torre 5 situada al carrer de Montblanc

                           Torre 5 Can Jofresa                                                       Cartell Torre 5 FEDER

 

Ahir es van iniciar les obres de rehabilitació de les façanes del carrer de Montblanc 5 del barri de Can Jofresa de Terrassa (Vallès Occidental). Les obres consisteixen a aïllar les façanes per injecció exterior de la torre 5 d’aquest barri, que té un total de 60 habitatges.

 


10/12/2015 - L'Agència de l'Habitatge de Catalunya rehabilita les façanes de Can Jofresa de Terrassa

Les obres es faran a la torres 6,7 i 10 d'aquest barri

                            Torre 6 Can Jofresa                                                                                               Torre 10 Can Jofresa

                                     Patologia Torre 7 Can Jofresa                                                                           Cartell Torre 11 FEDER

 

Avui s’han iniciat les obres de rehabilitació de les façanes del carrer de Montblanc, 6 (torre 6), del carrer de Badalona, 7 (torre 7) i del carrer de Montblanc, 10 (torre 10) del barri de Can Jofresa de Terrassa (Vallès Occidental). Les obres consisteixen a reparar les façanes dels edificis i aïllar tèrmicament les plantes baixes i afectaran un total de 180 habitatges, 60 de cada torre.

 

Data d'actualització: 20/12/2018