La Carta de Serveis és el document pel qual l’Agència de l’Habitatge de Catalunya informa a la ciutadania sobre els serveis que presta i quins són els compromisos de compliment que adquireix respecte d’aquests serveis. També informa sobre els drets que tenen els usuaris i les formes d’accedir a l’organització


La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern determina les organitzacions que tenen l’obligació de tenir una carta de serveis i quin n’ha de ser el contingut.  


És per això, que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha elaborat una carta de serveis general que recull tots els serveis que presta a la ciutadania, que inclou els professionals, les entitats o associacions i les empreses. 


No formen part de l’abast de la Carta  de Serveis els serveis que l’Agència presta a altres entitats administratives de la mateixa Generalitat de Catalunya, ni tampoc a l‘Administració Local, la de l’Estat o la de la Unió Europea.


Aquesta carta de serveis és un marc general previ a les cartes que es desenvoluparan en matèries específiques i que permetran abordar els compromisos de manera detallada i exhaustiva. 

Data d'actualització: 12/07/2017