El Catàleg de Serveis recull el conjunt de serveis oferts per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, entitat de dret públic que executa i gestiona les polítiques d'habitatge que són competència de la Generalitat de Catalunya. Els serveis que recull aquest Catàleg van adreçats majoritàriament  a la ciutadania en general però també n’hi ha d’específics per a associacions civils o col•lectius professionals, altres adreçats a l’administració local i fins a tot a altres departaments i serveis de la Generalitat.

El Catàleg de Serveis presenta els serveis identificats dins d’una estructura superior de doble nivell i conté per a cadascun d’ells una breu explicació. 

El Catàleg de Serveis, així com les seves actualitzacions, és aprovat pel Consell d’Administració de l’Agència. La primera versió és de juny de 2014 i s’actualitza periòdicament per recollir els canvis en els serveis o actualitzar les dades de volum.

 

Data d'actualització: 03/08/2020