Òrgan de Contractació: Agència de l'Habitatge de Catalunya
Codi de l'expedient:  170148
Tipus de contracte: privat
Procediment de licitació: concurs públic
Termini de presentació d’ofertes: 26 de juny de 2017, a les 14 hores*

 

Anunci publicat al DOGC- PDF

Plec de clàusules administratives particulars- PDF

*La licitació es va declarar deserta

Data d'actualització: 09/02/2018