L’Agència de l’Habitatge de Catalunya disposa d’instruments per millorar l’eficàcia i l’eficiència del servei que realitza pensant en les persones usuàries, així com per minimitzar l’impacte ambiental de la seva activitat. Aquestes eines són:

Política integrada i Sistema integrat de gestió, que es compon de:

Sistema de gestió de qualitat

L'Agència aplica el sistema de gestió de qualitat sobre tots els processos de suport (gestió de personal, financera, de tecnologia de la informació, atenció ciutadana...) i sobre la majoria dels processos dels serveis que presta l'Agència

Sistema de gestió ambiental

Des de l’any 2008 l’Agència té un sistema de gestió ambiental implantat a la seva seu central del carrer de la Diputació, 92. Això significa que l’Agència disposa d’una metodologia per avaluar els aspectes i els impactes més significatius i que estableix uns objectius i unes actuacions per reduir la seva incidència en l’entorn

Data d'actualització: 18/12/2017