En aquest apartat trobaràs, a mida que es vagi publicant, tota la informació relacionada amb la convocatòria;  obertura i tancament de terminis, desenvolupament de la convocatòria, llistes, etc. 

 

Publicació adjudicació plaçes 

RESOLUCIÓ TER/3149/2023, de 8 de setembre, d'adjudicació de les places de la convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de valoració de mèrits, de personal laboral de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

Publicació  de l'Acord de valoració definitiva de mèrits i de la proposta de contractació com a personal laboral fix

Acord de la valoració definitiva de mèrits i de la proposta de contractació com a personal laboral fix

 

Presentació d’al·legacions en relació a la Llista provisional de valoració de mèrits

El termini per a formular al·legacions davant l’òrgan convocant per disconformitat amb la valoració provisional de mèrits i presentar la documentació acreditativa dels mèrits prèviament al·legats, és del 16 al 29 de juny. Termini FINALITZAT.

 

Publicació Llista provisional de valoració de mèrits

Llista provisional de valoració de mèrits


Publicació Llista definitiva de persones admeses i excloses

Llista definitiva de persones admeses i excloses

 

Presentació d’al·legacions a la Llista provisional de persones admeses i excloses 

El termini per a la presentació d’al·legacions de les persones sol·licitants a la Llista provisional de persones admeses i excloses és del 27 d’abril a l’11 de maig . Termini FINALITZAT.

 

Publicació Llista provisional de persones admeses i excloses

Llista provisional de persones admeses i excloses


 

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds és del 1 al 28/3. Termini FINALITZAT.

 

Publicacions d'actualitzacions

Actualització de la retribució del lloc de treball. (Relacionada amb la resolució TER/4080/2022)

 

Publicacions convocatòria al diari oficial de la Generalitat de Catalunya

RESOLUCIÓ TER/594/2023, de 23 de febrer, de modificació de la Resolució TER/4080/2022, de 22 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de valoració de mèrits, de personal laboral de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

RESOLUCIÓ TER/4080/2022, de 22 de desembre, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de valoració de mèrits, de personal laboral de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

 

Data d'actualització: 29/09/2023