• Control financer de subvencions i ajuts atorgats. Justificació o rendiment de comptes.
Data d'actualització: 16/02/2024