• Control financer de subvencions i ajuts atorgats. Justificació o rendiment de comptes.
Data d'actualització: 27/04/2022