Llei

  •     Llei 13/2009, del 22 de juliol, de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

Estatuts

  •    Decret 157/2010, de 2 de novembre, de reestructuració de la Secretaria d'Habitatge, creació de l'Observatori de l'Hàbitat i la Segregació Urbana i aprovació dels Estatuts de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya

 

Normativa en temes d'habitatge i millora urbana

 

Emmarcament institucional

  • DECRET 244/2021, de 19 de juny, de modificació del Decret 21/2021, de 25 de maig, de creació, denominació i determinació de l'àmbit de competència dels departaments de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

Data d'actualització: 07/07/2021