Contacte

Per a informació i gestions d'Habitatge de la ciutat de Barcelona, cal que us adreceu a les oficines del Consorci de l’Habitatge de Barcelona (registre de sol·licitants d’habitatge protegit, ajuts al lloguer, prestacions urgents, ajuts a la rehabilitació d’edificis i d’habitatges, cèdules d’habitabilitat).

012

 Contacta