Accés a Serveis

OFIDEUTE (Servei d'assessorament sobre el deute hipotecari)

És un servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per atendre el pagament dels préstecs o crèdits hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal.