Model clàusula contracte d'arrendament de l'Index de Referència  de preus de lloguer, en relació a la modificació del Decret llei 17/2019, de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge.

 

Data d'actualització: 31/01/2020