En aquesta pàgina, trobaràs els nous habitatges amb protecció oficial en règim de lloguer que s'ofereixen des de la Generalitat de Catalunya.

Dins de cada opció podràs consultar la informació relativa a la ubicació, número d’habitatges oferts, dormitoris, superfícies útils, renda de lloguer, pagament inicial, annexos i subministraments

A més, podràs conèixer quines són les primeres passes per formar part del procediment d’adjudicació d’habitatge de protecció oficial, en el cas d'estar-hi interessat.
 

Data d'actualització: 19/03/2024