Aquests documents ofereixen una guia amb informació bàsica sobre la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, pensada especialment per als ajuntaments de Catalunya i les entitats financeres , oferint un resum dels procediments per a la seva aplicació i responent preguntes sobre la mateixa.

 

Habitatge

 

Models d'oferiment de lloguer social obligatori per a grans tenidors

 

Guies per persones i famílies

 

Guia per a ajuntaments

 

Guia per a entitats financeres i altres persones jurídiques

 

Pobresa energètica

 

 

 

 

 

Data d'actualització: 02/05/2019