L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i l’Institut Català de Finances (ICF) ofereixen ajuts per als promotors que vulguin construir habitatge protegit  i per a les entitats socials i ajuntaments  que vulguin comprar habitatges mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte. L’objectiu és incrementar del parc d’habitatge social de Catalunya. 

L’ICF ofereix crèdits a un interès favorable i l’AHC  subvenciona part d’aquests interessos. 

Aquest apartat detalla els objectius, destinataris i les característiques d'aquestes dues línies de crèdit per promoure i construir habitatge destinat al  lloguer social.

 

 

 

Data d'actualització: 16/03/2023