Els Fons estan estructurats en Programes i és molt important accedir al programa concret que et pugui ajudar a formalitzar el teu ajut.

En el cas de les comunitats de propietaris els programes assignats són els Programa 1, Programa 3 i Programa 5.  L’ajut pot arribar als 30.000 euros per edifici, en funció de la reducció dels consums que suposi la rehabilitació. 

Podeu demanar ajuts per fer obres a l’edifici que suposin un estalvi energètic,  com la millora en l’aïllament de l’edifici o l’habitatge; actuacions que redueixin la despesa de refrigeració i calefacció; o que impliquin retirada d’amiant . 

Alguns exemples pels quals podríeu optar són:

Programa 3 sobre ajuts a les actuacions de rehabilitació d’edificis d’ús residencial 
•    Aïllament de Façanes.
•    Aïllament de coberta.
•    Aïllament de patis.
•    Canvi de finestres.
•    Instal·lació plaques solars.
•    Canvi del sistema de calefacció (bomba de calor, aerotèrmia, biomassa).
•    Canvi del sistema d’AIGUA CALENTA SANITÀRIA (aerotèrmia).

L’import màxim en funció de la reducció del consum pot arribar a 18.800 € per habitatge.

Podeu demanar  fins a 3.500 € per a la redacció del Llibre de l'Edifici, Programa 5, que és un estudi tècnic que dona informació sobre les característiques de l’edifici i proporciona a la propietat les instruccions necessàries per allargar la vida útil de l’edifici i evitar-ne la degradació. 
A més, si el teu edifici està dins un àmbit d'actuació denominat Entorns Residencials de Rehabilitació Programada (ERRP), hi ha ajuts específics.

Per verificar que el vostre habitatge estigui dins una ERRP, podeu accedir al Visor aquí.

Si tens dubtes per navegar pel Visor, o per cercar la referència cadastral que t'interessa, tens accés a la guia d'ajuda aquí.

 

És imprescindible que demanis assessorament tècnic abans de tramitar el teu ajut, donat que sense la seva intervenció no podràs tramitar els ajuts. 
Per fer-ho, trobaràs als programes tota la informació detallada sobre els mateixos i on t’has d’adreçar en funció d’on estigui el teu habitatge.

 

 

                             Programa 1                     Programa 3                              Programa 5

Data d'actualització: 17/07/2023