El Govern ha aprovat el Decret llei de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, amb l’objectiu que es converteixi en una eina estratègica per regular el mercat de l’habitatge i fer-lo més accessible, millorant l’oferta i adaptant-la a les necessitats de les persones.

Concretament, la norma persegueix un triple objectiu: combatre les situacions d’emergència residencial, augmentar el nombre d’habitatges protegits en règim de lloguer i contribuir a la moderació dels preus dels lloguers en habitatges privats.
 

En aquest document, trobaràs els objectius i les modificacions que la norma inclou en matèria d'habitatge i d'urbanisme.

Data d'actualització: 29/01/2020