Model d'informe municipal per acreditar requists dels sol·lictans Lloguer Social Obligatori sense títol habilitant

L'Agència de l'habitatge de Catalunya ha elaborat aquest model d'informe per facilitar les gestions dels serveis municipals pel compliment de la Disposició addicional primera de la Llei 24/2015, que va entrar en vigor el passat 31 de desembre de 2019.

L'objectiu d'aquest model és acreditar que les persones que resideixen en un habitatge sense títol habilitant compleixen els requisits establerts per tenir dret a rebre una oferta de lloguer social per part de la propietat del habitatge on resideixen.

Amb aquest document, que podrà ser adaptat pels diferents Ajuntaments, els serveis municipals podran acreditar que els sol·licitants es troben sota el llindar econòmic establert  per la Llei per tenir dret a un lloguer social obligatori i, també,  la resta de requisits: arrelament anterior al 1 de juliol de 2019, no haver rebutjat cap oferta de reallotjament en els darrers dos anys, i de convivència veïnal.
 

Pots descarregar el model a l'enllaç de sota.

 

Data d'actualització: 17/05/2022