Validador del document amb les dades de l'habitatge per a la notificació del dret de tanteig i retracte (Decret llei 1/2015)

Validador del document amb les dades de l'habitatge per a la notificació del dret de tanteig i retracte (Decret llei 1/2015)

Per poder dur a terme el tràmit de notificació del dret de tanteig i retracte (Decret llei 1/2015) has de validar de manera obligatòria la plantilla Excel amb la informació del teu habitatge. Els passos a seguir són els següents:


  1. Has de descarregar i omplir el document en format Excel, que recull la informació dels habitatges segons l’estructura definida (dades d'identificació de l'edifici, dades registrals, característiques de l'habitatge, etc.).

    • Si tens dubtes, pots consultar la guia en què s'explica com omplir el document correctament.

  2. Una vegada omplert, has de validar-lo. Per fer-ho, s'ha d'introduir el DNI del/s propietari/s i adjuntar el/s document/s al validador situat més avall.

    1. En cas de ser vàlid, es generarà un codi alfanumèric de tràmit que hauràs de guardar i fer constar quan tramitis el formulari corresponent. 
    2. En cas de no ser vàlid, hauràs de revisar el document Excel per solucionar els errors.

  3. Una vegada validat, pots iniciar el tràmit Dret de tanteig i retracte a favor de l'administració de la Generalitat de Catalunya (Decret-llei 1/2015). Allà hi trobaràs tota la informació i els passos a seguir per completar-lo correctament.