Els drets de tanteig i retracte a l'habitatge són drets d'adquisició preferent, és a dir, aquests drets permeten a qui els exerceix comprar un habitatge amb preferència a qualsevol altra persona interessada en l'adquisició de l’habitatge.

Un dels requisits fonamentals d’aquest dret és que les condicions de l’adquisició (preu, forma de pagament, etc.) de l'habitatge sempre seran les mateixes que s'havien ofert a un tercer.

 

Quina és la diferència entre tanteig i retracte?

En el tanteig, l'adquisició preferent de l'habitatge per part de qui exerceix el dret es realitza prèviament a l'operació de venta de l’habitatge, respectant les condicions econòmiques establertes pel propietari.

En el retracte, en canvi, l'adquisició preferent de l'habitatge per part de qui exerceix el dret es realitza prosteriorment a l'operació de venta de l’habitatge. D'aquesta manera, la venta quedaria anul·lada i el comprador preferent hauria d'abonar el mateix preu establert en l'operació feta amb un tercer.

 

Què significa que l’Administració sigui titular dels drets de tanteig i retracte respecte d'un habitatge?

La titularitat d’aquests drets, seguint la normativa vigent, implica que l'Administració de la Generalitat té preferència en l’adquisició d’un habitatge que vulgui ser transmès pel seu propietari, per davant de qualsevol persona interessada.

 

 

Data d'actualització: 23/02/2024