MEDIEM ofereix als professionals de la xarxa, mitjançant una pàgina web a la què s’accedeix mitjançant usuari acreditat, notícies, articles, guies, normatives, les FAQ , i altres recursos sobre la mediació en l'àmbit de l'habitatge,  així com un agenda actualitzada d’esdeveniments i cursos d’interès.

MEDIEM suma a l’experiència dels serveis de mediació, el bagatge professional i la labor formativa dels col·legis professionals implicats, així com el treball docent i la investigació de les facultats de les universitats públiques catalanes interessades en aquest àmbit.

MEDIEM facilita als seus membres un fòrum obert al debat, la possibilitat de fer consultes individualitzades i suport als serveis i a les entitats de mediació en l’àmbit de l’habitatge per tal que preguin les millors decisions a l'hora d'enfrontar les dificultats, fins a la resolució definitiva del conflicte.

 

Si pertanyeu a un servei de de mediació d’una administració o entitat del tercer sector podeu sol·licitar tenir accés a MEDIEM mitjançant l'adreça de correu mediemhabitatge@gencat.cat.

 

 

Data d'actualització: 17/01/2020