Titulacions universitàries reconegudes i centres acreditats

  • Administració i Direcció d'Empreses
  • Arquitectura
  • Ciències Empresarials
  • Ciència Política i Gestió Pública
  • Ciències Polítiques i de l’Administració
  • Direcció d'Empreses BBA
  • Dret
  • Economia
  • Arquitectura tècnica i/o títol de grau que habiliti per a l’exercici de la professió regulada de l’arquitectura tècnica*
    (*Grau en enginyeria d’edificació, Grau en ciències i tecnologies de l’edificació, Grau en arquitectura tècnica, Grau en edificació o Grau en arquitectura tècnica i edificació)

Els cursos han de contenir les branques de coneixement següents i han de ser impartits pels centres d'estudis reconeguts.

  • Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat
  • Dret immobiliari
  • Legislació d'arrendaments urbans
  • Dret hipotecari
  • Dret urbanístic i de l'habitatge
  • Valoracions immobiliàries
  • La promoció immobiliària
  • Màrqueting i comercialització
  • Dret professional immobiliari. Activitat professional
  • Codi deontològic
  • El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya
  • Dret del consum. Els drets de les persones consumidores en l'adquisició i l'arrendament d'habitatges

 

Data d'actualització: 19/12/2022