Titulacions universitàries reconegudes i centres acreditats

 • Administració i Direcció d'Empreses
 • Arquitectura
 • Ciències Empresarials
 • Ciència Política i Gestió Pública
 • Ciències Polítiques i de l’Administració
 • Direcció d'Empreses BBA
 • Dret
 • Economia
 • Arquitectura tècnica i/o títol de grau que habiliti per a l’exercici de la professió regulada de l’arquitectura tècnica*
  (*Grau en enginyeria d’edificació, Grau en ciències i tecnologies de l’edificació, Grau en arquitectura tècnica, Grau en edificació o Grau en arquitectura tècnica i edificació)

Els cursos han de contenir les branques de coneixement següents i han de ser impartits pels centres d'estudis reconeguts.

 • Agent Immobiliari i Gestió de la Propietat
 • Dret immobiliari
 • Legislació d'arrendaments urbans
 • Dret hipotecari
 • Dret urbanístic i de l'habitatge
 • Valoracions immobiliàries
 • La promoció immobiliària
 • Màrqueting i comercialització
 • Dret professional immobiliari. Activitat professional
 • Codi deontològic
 • El Registre d'Agents Immobiliaris de Catalunya
 • Dret del consum. Els drets de les persones consumidores en l'adquisició i l'arrendament d'habitatges

 

Data d'actualització: 19/12/2022