Rehabilitació i qualitat tècnica

En aquest apartat trobareu informació sobre les actuacions relatives al foment de la rehabilitació dels edificis d’habitatges en els seus diferents àmbits: les línies d’ajuts disponibles, la qualitat tècnica de l’edificació (inspeccions tècniques d’edificis, cèdules d’habitabilitat, materials i sistemes constructius) i el compliment de la responsabilitat social corporativa en la contractació d’obra pública per mitjà de la clàusula d’inserció laboral.

Al web de Tràmits de la Generalitat de Catalunya podeu trobar informació detallada sobre com tramitar la cèdula d’habitabilitat, els ajuts a la rehabilitació d’edificis d’habitatges i l’interior d’habitatges, així com de les inspeccions tècniques d’edificis i de les acreditacions dels laboratoris d’assaig per al control de la qualitat de l’edificació.

Data d'actualització: 13/01/2020