El Govern va acordar impulsar, a través de  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català de Finances (ICF), ajuts en forma de préstecs en condicions preferents de les obres de rehabilitació dels edificis d'habitatges a Catalunya que facin les comunitats de propietaris. 

Aquesta línia, té l’objectiu d’estimular les comunitats de propietaris perquè puguin realitzar les obres de rehabilitació que estan obligades a fer en compliment de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i, alhora, mantenir el parc d’habitatges en condicions òptimes. L’import mínim de finançament és de 30.000 euros per comunitat i amb un màxim de 20.000 euros per habitatge.

Trobaràs tota la informació referent a la sol·licitud i la documentació a presentar en aquest enllaç.

Per finalitzar el tràmit de la seva sol·licitud formalitzada a l’ICF, cal entrar a l’enllaç https://icf.agenciahabitatge.gencat.cat/, al qual podràs accedir amb el codi de sol·licitud i el teu CIF/NIF i annexar-hi la documentació pertinent.

Data d'actualització: 16/03/2023