El Govern va acordar impulsar, a través de  l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Institut Català de Finances (ICF), ajuts en forma de préstecs en condicions preferents de les obres de rehabilitació dels edificis d'habitatges a Catalunya que facin les comunitats de propietaris. 

Aquesta nova línia, dotada amb 100 milions d’euros, té l’objectiu d’estimular les comunitats de propietaris perquè puguin realitzar les obres de rehabilitació que estan obligades a fer en compliment de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE) i, alhora, mantenir el parc d’habitatges en condicions òptimes. L’import mínim de finançament és de 30.000 euros per comunitat i amb un màxim de 20.000 euros per habitatge.

Trobaràs tota la informació referent a la sol·licitud i la documentació a presentar en aquest enllaç.

Per finalitzar el tràmit de la seva sol·licitud formalitzada a l’ICF, cal entrar a l’enllaç https://icf.agenciahabitatge.gencat.cat/, al qual podràs accedir amb el codi de sol·licitud i el teu CIF/NIF i annexar-hi la documentació pertinent.

Data d'actualització: 09/03/2022