Què és el projecte?

El RESHAPE –Retrofitting Social Housing Preparation for EPBD (Rehabilitació de l'habitatge social i preparació activa per a la Directiva d'eficiència energètica en l'edificació)- és un projecte subvencionat per la UE mitjançant el programa Intelligent Energy-Europe (IEE). Aquest programa subvenciona la promoció de l'eficiència energètica i les fonts d'energies renovables. D'aquesta manera, la UE promou la producció i l'ús de l'energia d'una manera més intel•ligent i pretén augmentar l'ús d'energies renovables.

Aquest projecte té una durada d'uns 30 mesos (des de gener de 2006 a juny de 2008) i un pressupost total, entre tots els socis, de 892.970 euros, IVA no inclòs (109.985 euros corresponents a ADIGSA). Aquest projecte està  subvencionat en un 46,85% per la CE.

 

 
   Contactar  
 
El contingut d’aquesta pàgina web només compromet al seu autor i no reflexa necessàriament l’opinió de les Comunitats Europees.
La Comissió Europea no és responsable de la utilització que es podria donar a la informació que figura.